Meny
https://fiberopticvalley.propell.se/affarsutvecklingscheckar-och-digitaliseringscheckar-for-2017/

Nu kan små företag i 18 regioner söka affärsutveckling- och digitaliseringscheckar hos Tillväxtverket. Checkarna ska användas till att ta in extern kompetens för att utveckla företaget.

Checkarna är på 50 000 – 250 000 kronor och finansierar max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. Företaget ska ha 2–49 anställda och omsätta minst tre miljoner kronor.

Nytt för i år är att checkar för digitalisering finns i 18 regioner. Checken kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller digitalisera företagets verksamhet.

-Vi har haft ett stort söktryck på en pilotsatsning med affärsutvecklingscheckar för digitalisering i fyra län. Nu kan vi erbjuda små företag i fler län finansiering för att ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger projektansvarig Tony Backer-Meurke i ett pressmeddelande från Tillväxtverket.

Mer om ansökan och kontakter i regioner/län.