Meny

Färre butiker har lagts ner - men fortsatt långt till service i många landsbygder

Antal butiker som stängs minskar men tillgången till service på landsbygden är fortfarande bristfällig. Obemannade butiker kan underlätta vardagen, men kräver digitalisering som tillämpas på ett klokt sätt. Offentligt stöd och samverkan är avgörande för att säkra befolkningens tillgång till butiker. Rapporten beskriver utmaningar och framsteg inom kommersiell service.

Regeringen inrättar ett Förenklingsråd på Tillväxtverket

Regeringen har beslutat att skapa ett Förenklingsråd på Tillväxtverket för att föreslå åtgärder för att minska företagens regelbörda och kostnader. Rådet ska ta emot förslag, identifiera områden av intresse, och lämna konkreta förslag till regeringen.

Nytt uppdrag för att främja kvinnors företagande

Regeringen har gett Tillväxtverket ett nytt uppdrag för att främja kvinnors företagande i Sverige. Uppdraget, som sträcker sig till 2026, inkluderar insatser för unga kvinnors entreprenörskap, kunskapshöjande aktiviteter och evenemang för att uppmärksamma kvinnors ägande. Samverkan med andra myndigheter ingår också i uppdraget.

Nytt uppdrag för att attrahera, etablera och behålla internationell kompetens

Tillväxtverket och andra myndigheter ska samarbeta för att attrahera, etablera och behålla internationell kompetens i Sverige. Brist på kompetens är ett stort hinder för näringslivet och regionernas utveckling. Genom bättre samordning ska företag kunna anställa utländsk arbetskraft snabbare och effektivare.

Ny toppnotering för svensk turism

Svensk turism ökade under 2023, med totalt 68,5 miljoner gästnätter. Utländska gästnätter ökade med 10,9 procent medan svenska gästnätter minskade med 1,9 procent. Danska och finska gäster står för den största ökningen. Hotellbranschen ökade med 4,5 procent medan andra anläggningstyper minskade. Storstadsområden hade högst tillväxt. Jämtland, Gotland och Gävleborg tappade mest.
[ssbp]