Meny

Vårt hållbarhetsarbete och FNs 17 globala mål

Vi arbetar med hållbarhet som en viktig del i våra samtliga projekt. Inom olika projekt stödjer vi företag direkt på olika sätt för att ställa om mot mer cirkulära affärsmodeller. I det lilla kan det handla om stöd för att sätta hållbarhetsmål, genomföra mätningar för energieffektivisering eller för att räkna ut ett företags CO2-utsläpp. Det kan också handla om att våra experter inom digitalisering kan bidra till att skapa helt nya hållbara tjänster och produkter.

Fiber Optic Valley har en historia av att arbeta strategiskt med jämställdhet och mångfald genom bland annat utbildning och forskningsprojekt för att hjälpa företag att arbeta genus- och normmedvetet för att exempelvis bättre ta tillvara allas kompetenser, öka effektiviteten, kreativiteten och på sikt innovationskraften.

En socialt hållbar arbetsplats med en inkluderande arbetsmiljö bidrar även till ekonomisk hållbarhet och tillväxt.

Vi värderar våra aktiviteter och projekt utifrån hur det bidrar till ett hållbart samhälle och vilket av FNs 17 globala mål som det stödjer. Enligt Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi ska de tre hållbarhetsperspektiven, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, fungera som utgångspunkt för hela det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Fiber Optic Valley och Propell Innovations verksamheter har valt att fokusera på sex av FNs globala mål: Jämställdhet (5), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9), Minskad ojämlikhet (10) Hållbara städer och samhällen (11) Hållbar konsumtion och produktion (12) samt Mål nr. 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Som en del av forskningsinstitutet RISE har vi tillgång till en bred kompetens inom hållbar utveckling bland våra RISE kollegor i hela Sverige. Läs mer om RISE hållbarhetsarbete

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Ann-sofie_210x210

Ann-Sofie Däldehög

Projektledare Hållbarhet
E-post
Tel: 073-024 89 89

Stina Jonsson

Projektledare
E-post
Tel: 076-101 14 46

Thomas Åkesson

Projektledare
E-post
Tel: 070-372 48 09

Mattias Öhr

Chef
E-post
Tel: 076-102 17 49

[ssbp]