Meny

Finansiering

Förutom de övriga verktygen ser vi att finansiering ofta behövs. Vi kan i vissa fall stödja innovativa idéer med egna förstudiemedel, men vi har framför allt kompetensen att hjälpa till med ansökningar hos andra finansiärer, t ex Vinnova och Tillväxtverket. Inom Fiber Optic Valleys nätverk finns också möjlighet att ta hjälp av partners som har stor erfarenhet av EU-ansökningar. Ibland behövs kontakt med riskkapitalbolag, och där har vi ett nätverk av affärsänglar som vi kan hänvisa till.

[ssbp]