Meny

Hållbarhet – vårt erbjudande

Vill ditt företag ligga i framkant vad gäller affärsutveckling och innovation? Vill du stärka företagets image som en attraktiv arbetsgivare? Vill du vara konkurrenskraftig i framtiden?

Då lönar det sig att arbeta för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Vi har helt enkelt inte råd att missa några möjligheter.

 

Pågående satsningar

Hållbart företagande där företag och organisationer får göra olika aktiviteter för att öka kunskapen om hur de kan rädda världen och tjäna pengar – samtidigt.

Inom miljömässig hållbarhet gör vi en satsning inom cirkulär ekonomi i projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller tillsammans med Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

Öka innovationsförmågan i Gävleborgsregionen bland små och medelstora företag, idébärare och innovatörer samt i offentlig sektor – Smart Arena för innovation

Tidigare satsningar

Under 2019 genomförde vi Ledarskapsprogrammet Inkluderande Ledarskap för 21 vd;ar och chefer från elva företag med fokus på mångfald- och jämställdhet och hur det hänger ihop med attraktivitet som arbetsgivare och framtida konkurrenskraft.

Några frågeställningar för att komma igång i tänket mot ett hållbart företagande;

  • Tänk på att ledningens engagemang i ett förändringsarbete är avgörande för att det ska bli resultat – oavsett om vi pratar miljömässigt, ekonomiskt eller socialt hållbarhetsarbete.
  • Börja med att gå på spaning! Studera hur det ser ut idag, hur jobbar ni med att cirkulera material och minska avfall? Hur ser mångfalden ut bland medarbetarna?
  • Exempelvis räkna hur många kvinnor och män, samt utifrån t ex ålder och etnisk bakgrund som finns inom olika positioner i organisationen. Diskutera varför det ser ut som det gör?
  • Försök att få syn på vilka normer som gäller på arbetsplatsen?
  • Vilka konsekvenser får det?
  • Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär att allt ses som en resurs och avfall inte existerar, fundera över hur ditt företag kan genomföra en förändring mot en mer cirkulär affärsmodell?

Frågor kring hållbarhet? Kontakta oss

Ann-sofie_210x210

Ann-Sofie Däldehög

Projektledare Hållbarhet
E-post
Tel: 073-024 89 89

Anna_210x210

Anna Gustavsson

Senior projektledare
E-post
Tel: 070-243 73 72

Thomas Åkesson

Projektledare
E-post
Tel: 070-372 48 09

Stina Jonsson

Projektledare
E-post
Tel: 076-101 14 46

[ssbp]