Meny

Hur kan vi öka intresset för cirkulära affärsmodeller hos företagen i Gävleborg? Vilka är drivkrafterna bakom en hållbar företagsutveckling? Vilka möjligheter innebär nya affärsmodeller som bidrar till en cirkulär ekonomi? Det är frågor vi jobbar med i ett samverkansprojekt som kan erbjuda företag stöd för att ta första stegen mot en mer hållbar affärsmodell.

Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Triple Steelix och Region Gävleborg. Genom satsningen får företagen ett kostnadsfritt erbjudande att göra en flygande start i sitt förändringsarbete.

Projektets mål är att väcka intresset, stödja och uppmuntra till att affärsmodeller mot en cirkulär riktning hos både företag och inom den offentliga sektorn. De som medverkar får verktyg för att genom cirkulära affärsmodeller bidra till att skapa ett stort mervärde för kunder, minska koldioxidutsläpp och utveckla marknaden för att cirkulera material och minska avfall.

Inom ramen för projektet har två fördjupningsområden identifierats, dessa är:

  • Utveckling och implementering av cirkulära affärsmodeller i och tillsammans med länets företag.
  • Kartläggning av materialflöden för att skapa en marknad för begagnat material
    Kontaktpersoner när det gäller materialflöden är Arne Fagerström och Stephen Hinton, Högskolan i Gävle

Exempel från länets företag som deltar i projektet

Radarbolaget lanserar fukthaltsmätning via molntjänst för skogsindustrin

ExTe i Färila satsar på hållbart företagande

Webinar under våren 2021
Få koll på nya satsningar inom cirkulär ekonomi 26 januari – Högskolan i Gävle och Gästrike återvinnare
Rekrytera för mångfald – 5 februari

Övriga intressanta länkar
Cradlenet – en plattform för cirkulär ekonomi
Chasing Circular – en guide till cirkulär ekonomi, av Johan Brändström, Högskolan i Gävle

Satsningen, som sträcker sig till år 2021, har beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Gävleborgs avdelning för regionala utvecklingsmedel.

 

Varför behövs projektet?
Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det.

Vill ditt företag genomföra en förändring mot en mer cirkulär affärsmodell? Kontakta Stina

Stina Jonsson

Projektledare
E-post
Tel: 076-101 14 46

[ssbp]