Meny

Inno Industry syftar till att öka antalet kluster inom EU som stöder övergången till Industri 4.0. Projektet är ett interregionalt samarbetsprojekt med nio partners som ska förbättra innovationsinfrastrukturpolitiken.

Projektsammanfattning
På grund av olika faktorer som exempelvis flytten av industrin till Asien, gör att industrins bidrag till EU:s ekonomi minskar. Detta återspeglar nödvändigheten av att förvandla den nuvarande industrisektorn till en smartare sektor. European Innovation Scoreboard 2017 visar att små och medelstora företag med innovativa produkter eller processer har minskat med 18 poäng sedan 2010 och inte alla EU-länder är på samma nivå av innovation och smart specialisering.

Därför är det viktigt att införa de nödvändiga förändringarna i den nuvarande politiken för att få en verklig smart omvandling av den europeiska industrin, med det slutliga målet att vara mer konkurrenskraftig och nå det mål som fastställts av Europeiska kommissionen för att öka tillverkningens andel av BNP från 15{d4e9b0c977db1cad9a95dfc0f98f6a98c8455b7219fb258348b006adf51c839e} till 20{d4e9b0c977db1cad9a95dfc0f98f6a98c8455b7219fb258348b006adf51c839e} fram till 2020.

Kluster inom Europa har visat sig ha en samordnande effekt för att införa förändringar i den europeiska industrin. Således kommer förändring av regionala klusterpolitik att utlösa omvandlingen av industrin i större skala. Av den anledningen syftar Inno Industry till att öka antalet kluster som utvecklar aktiviteter för att stödja omvandlingen mot Industri 4.0 år 2022 genom förbättring av regional och nationell politik.

Budget: 1,33 M ERDF Euro
Projektlängd: 1 augusti 2019 till 31 juli 2022
Projekt partners:

Huvudpartner – Regional Development Agency Posavje (RDA Posavje) (SI)

Ecoplus. The Business Agency of Lower Austria (AT)
Innovative business association of furniture manufacturers and related in the Murcia Region – AMUEBLA (ES)
Ministry of Economics of the Republic of Latvia (LV)
Business and innovation Centre of Beira Interior (PT)
Romanian Cluster Association – CLUSTERO (RO)
RISE Research Institutes of Sweden AB (SE)
Slovak Business Agency (SK)
Buckinghamshire Business First (UK)

Läs mer på projektets hemsida

 

 

[ssbp]