Meny

Lite om oss

Fiber Optic Valley i Hudiksvall har i över tio år arbetat med att föra Sveriges utveckling framåt. Med fokus på områdena sensor- och kommunikationsteknologi har vi stöttat och drivit framgångsrika projekt genom att sammanföra näringslivets behov med forskares spetskompetens. På det sättet har vi skapat innovationer och sammanfört rätt människor med varandra. Hos Fiber Optic Valley finns kompetensen att ta dig vidare då vi är länken mellan forskningen, marknaden och olika finansiärer.

Vår verksamhet drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE. Till våra finansiärer räknas VinnovaHudiksvalls kommunTillväxtverket och Region Gävleborg.

Men hur började allt det här..?

DET VAR EN GÅNG…

Idén bakom Fiber Optic Valley kommer från ett antal eldsjälar med lång erfarenhet från affärsutveckling, forskning och utveckling inom fiberteknik och bredband. Historien går tillbaka till 90-talet då idén föddes om ett fiberoptiskt centrum i regionen.

Hudiksvalls kommun ville identifiera möjliga tillväxtområden för kommunen och för länet. Man bestämde sig för att försöka förvandla regionen till ett centrum inom fiberoptik, en teknik som genom Ericsson Network Technologies har en lång historia i regionen. För att öka den tekniska utvecklingen på området startade man projektet Infocom i augusti 1999. Projektet och de initiativ som sprang ur det kom att lägga grunden för Hudiksvalls stadsnät, vilket har spelat en viktig roll i framväxten av den testmiljö som idag finns i Fiber Optic Valley.

2001 byggdes Acreo FiberLab i Hudiksvall som är Nordeuropas enda labb för uppdragsforskning på specialfiber. Hösten 2002 startade Acreo uppbyggnaden av en nationell fiberoptisk testbädd med centrum i Hudiksvallsområdet för att utveckla nästa generations IT-infrastruktur och för att testa framtida produkter och tjänster.

Samtidigt som man i Hudiksvall kraftsamlade kring vad som skulle bli Fiber Optic Valley 2002, startade GIS-klustret Future Position X i Gävle. Samarbete mellan Fiber Optic Valley och Future Position X inleddes tidigt och är idag en viktig del i att placera regionen på kartan som en innovationsmiljö för produkter och tjänster inom geografiska informationssystem (GIS).

I Sundsvall satsade Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan) tidigt på fibertekniken. Ett forskningsprojekt kring optiska fibrer dopade med sällsynta jordarter i början av 2000-talet var startskottet för ett nära forskningssamarbete mellan Fiber Optic Valley, Mittuniversitetet och Acreo FiberLab som resulterat i flera spännande resultat inom bland annat specialfiber och IP-TV.

Fiber Optic Valley utsågs till VINNVÄXT-vinnare 2004 av statliga VINNOVA och utgör idag en samordnande kraft för den kompetens och de forskningsresurser som grundlagts i regionen sedan decennier tillbaka.

2007 bildades Fiber Optic Valley AB, ett icke vinstgivande aktiebolag som driver innovationssystemet Fiber Optic Valley.

2017 blir Fiber Optic Valley en del av forskningsinstitutet RISE Acreo och Fiber Optic Valley AB avvecklas. En ny ekonomisk förening bildas – Regional Innovationsnod Norra Hälsingland och Fiber Optic Valley får en ny styrelse.

Vår styrelse

Regional Innovationsnod Norra Hälsinglands ekonomiska förening

I styrelsen sitter:

  • Ordförande, Mikael Löthstam, Hudiksvalls Kommun
  • Vice ordförande, Eva Lindberg, Region Gävleborg
  • Caroline Jonsson Schmidt, Hudiksvalls Kommun
  • Håkan Rönström, Region Gävleborg
  • Peter Björkholm, RISE Acreo AB
  • Torbjörn Jonsson, RISE Acreo AB
  • Bengt Friberg, Hudiksvalls Kommun
  • Carina Åkerberg, Region Gävleborg
  • Åsa Claesson, RISE Acreo AB

 

[ssbp]