Meny

Ställom Go!

I augusti 2020 startade det spännande delprojektet Ställom Go! som handlar om att stärka konkurrenskraften och omställningsförmågan hos 20 små- och medelstora företag i Gävleborg där många drabbats hårt av Covid-19-krisen. Till skillnad från de flesta utvecklingsprojekt handlar uppdraget om utvecklingsinsatser för både ökad hållbarhet och digitalisering. 

Ett lyxigt erbjudande

Under hösten 2020 har sex företag börjat sin förändringsresa, ytterligare sex företag kliver på förändringståget i mars och totalt under perioden oktober 2020 – juni 2022 kommer cirka tjugo företag att få ta del av konsultinsatser till ett värde av 80 000 kr för att göra direkta insatser inom hållbarhetsområdet och/eller digitalisering av verksamheten. 

Satsar på arbetsplatskultur och energibesparingar
Ett företag som deltar är MittX i Färila som bland annat tillverkar aluminiumbågar till entreprenadmaskiner. De satsar på att utveckla sin arbetsplatskultur och sitt ledarskap inom området för social hållbarhet. Ett annat företag är Trainparts i Bollnäs som utför underhåll och tillverkning för järnvägsfordon. Trainparts fokuserar på att uppgradera till en mer modern och digital styrning av sin maskinpark som bland annat innebär energibesparingar. Ett bra exempel på hur digitalisering och hållbar utveckling ofta hänger ihop.

Tre omgångar för 20 företag
Genomförandet kommer att ske i tre omgångar med sex-åtta företag i varje omgång. Varje omgång är cirka nio månader och under den perioden görs två insatser per företag utifrån deras behov av omställning. Dessa insatser kan vara separata eller ha koppling till varandra, de kan handla om utveckling inom digitalisering eller insatser inom ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet. Projektet har ramavtal med flera leverantörer som kan erbjuda tjänster inom området ledarskap och inkludering utifrån era specifika behov.

Omgångar planeras enligt följande:

  • Omgång 1, oktober 2020 – juni 2021 ​
  • Omgång 2, mars 2021 – januari 2022​
  • Omgång 3, oktober 2021 – juni 2022

Intresserad? Kontakta; Ola Wallberg, ola.wallberg@ri.se

Bakgrund
Ställom Go! är ett delprojekt inom Region Gävleborgs satsning Vi ställer om och projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Region Gävleborg är huvudaktör i projektet som sju samverkansaktörer deltar i. Företags- och innovationsfrämjande aktörer samverkar i projektet för att gemensamt stärka företagens omställningskapacitet. Dessutom kommer projektets parter samarbeta med andra aktörer i det företagsfrämjande- och innovationsstödsystemet för att öka företagens möjligheter att ta del av de stöd som finns tillgängliga och som ska öka deras möjligheter att överleva krisen.

Kontakta oss

Ola Wallberg

Projektledare digitalisering
E-post
Tel: 073-094 92 99

[ssbp]