Meny
https://fiberopticvalley.propell.se/naringslivet-i-gavleborg-oppnar-upp/

Projektet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor utbildar Gävleborgs näringslivsaktörer och klusterorganisationer inom jämställdhet och mångfald. Satsningen inleddes med en strategidag för chefer den 4 maj.

Målet är att alla som söker stöd i sitt företagande ska bemötas på lika villkor. I samverkan med Region Gävleborg ansvarar vi för fortsättningen på 2016-års pilotprojekt och sprider det till fler näringslivsaktörer och klusterorganisationer i Gävleborg.

Hur ser bilden av en riktig företagare ut?
En av förutsättningarna för innovation är en innovativ organisationskultur. Hur tar vi tillvara alla människors idéer och kompetenser? Hur belyser vi och förändrar strukturer som hämmar innovation?  Det är några exempel på frågeställningar som diskuteras i ledarutvecklingsprogrammet som erbjuder tre utbildningsdagar för chefer och medarbetare med start i september 2017.

De som deltog på den första strategidagen den 4 maj var: Gävle kommuns näringslivsenhet, Future Position X, Movexum, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Drivhuset, Faxepark i Söderhamn, CFL i Söderhamn, Sandbacka Park i Sandviken, FindIT, Hudiksvalls Näringslivs AB, Fiber Optic Valley och ALMI Företagspartner.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och leds av Fiber Optic Valley och Region Gävleborg. 

Läs pressreleasen från 4 den maj och kolla in www.oppnaupp.se