Meny

Att kunna mötas digitalt har blivit viktigare än någonsin när många jobbar hemifrån och vi inte kan träffas i större grupper. 

Mötesledarskapet blir extra viktigt. Vi behöver vara extra pedagogiska och ibland övertydliga. Guida genom dokument, visa exakt var deltagarna ska läsa och så vidare. Vi behöver vara snälla mot oss själva och hjälpsamma mot varandra vad gäller teknikstrul. 

Här kommer några tips från olika håll

 • Anslut i tid 
 • Ha bra ljudutrustning, hörlurar med mikrofon är bättre än datorns inbyggda högtalare
 • Testa ljudet, innan mötet 
 • Placera gärna datorn /webbkameran lite högre än normalt 
 • Undvik starka ljuskällor (fönster, lampor) bakom dig 
 • När du inte pratar, stäng av mikrofon 
 • Om tekniken tillåter – ha gärna video på för en mer personlig känsla
 • Använd chattfunktionen lite oftare istället för att gå in och bryta ljudöverföringen
 • Ha alltid en backup-plan om systemet går ner, till exempel genom att ha mobilen redo

Tydligt mötesledarskap;

 • Gör mötesagendan känd för alla 
 • Ha en tydlig struktur som ger alla lika möjligheter att delta i samtalet 
 • Fördela ordet 
 • Acceptera en digital kvart i början av mötet.
 • Chefen kan låta en annan person vara mötesledare. Mötesledare kan hålla ordning på talarordning och liknande, så att chefen kan fokusera på själva mötet.

 • Utse en person som är ansvarig för tekniken.
 • Försök att låta varandra prata till punkt. Undvik att tala i mun på varandra med utfyllnadsord, inlevelseljud och avbrytande meningar
 • Våga testa, våga göra fel och lär av varandra! 

Bild från vår workshop ”Så tjänar du pengar på en hållbar affärsmodell” den 6/10 inom satsningen Hållbart värdeskapande.

[ssbp]