Meny

Förstudie om hållbarhet

Fiber Optic Valley har under föregående år gjort en förstudie för att kartlägga hur våra medlemsföretag och organisationer jobbar med social hållbarhet. Utifrån urvalet saknade så mycket som hälften konkreta mål och strategier för jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Många av våra medlemmar tycker att den sociala hållbarheten är viktigt men de allra flesta vet inte hur de praktiskt ska gå till väga för att möta de ökade kraven på ett aktivt socialt hållbarhetsarbete. De företag som har erfarenhet av att jobba med frågan tycks också vara de som ställer sig mest positiva till ett socialt hållbarhetsarbete.

– Sedan vi börjat jobba mer strategiskt med de här sakerna har vi fått mycket lättare att rekrytera. Vi får fler ansökningar och andelen kvinnor som söker har ökat, säger en erfaren hr-chef.

Social hållbarhet på organisationsnivå handlar om att ta till vara på individers kompetens och låta medarbetare nå sin fulla potential. Att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och ha lika stort inflytande oavsett kön eller etnicitet är exempel på viktiga parametrar i ett socialt hållbarhetsarbete.

Forskning visar att 25{d4e9b0c977db1cad9a95dfc0f98f6a98c8455b7219fb258348b006adf51c839e} av akademiker väljer arbetsplats utifrån sociala hållbarhetsfaktorer och att nästan hälften av landets konsumenter värderar företag med hållbarhet som fokus högre än företag som bara fokuserar på tillväxt.

[ssbp]