Meny

Utforska, utveckla och utmana framtidens skolmiljö

Vässa skolan – ett utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojektet Vässa skolan utforskar, utvecklar och utmanar framtidens skolmiljö. Projektet tar sig an utmaningarna inom skolan så som exempelvis lärarbrist, krav på digitalisering, individuella elevbehov och resursutnyttjande. Visionen är att skapa en skola i världsklass där den fysiska, sociala och pedagogiska miljön ger de bästa förutsättningarna för ett kreativt lärande.

Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, RISE Acreo, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle samt företag inom olika branscher. Projektet pågår mellan 2017 – 2019 och finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

Läs gärna mer om projektet på vassaskolan.nu

Vill du veta mer? Kontakta Henrik

Henrik Florén

Senior researcher
E-post
Tel: 072-208 43 63

[ssbp]