Meny

Öppna Upp & Normklivet

För Fiber Optic Valley är hållbarhet en högt prioriterad fråga och vi jobbar aktivt med samtliga hållbarhetsdimensioner, miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. De fungerar som utgångspunkt för hela det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Fiber Optic Valley har en historia av att genom utbildning och forskningsprojekt hjälpa företag att arbeta genus- och normmedvetet för att exempelvis bättre ta tillvara allas kompetenser, öka effektiviteten, kreativiteten och på sikt innovationskraften. En socialt hållbar arbetsplats med en inkluderande arbetsmiljö bidrar även till ekonomisk hållbarhet och tillväxt.

Om Öppna Upp! och Normklivet – vi har inte råd att missa några möjligheter
Företagsfrämjande är till stor del uppbyggt kring traditionella branscher inom industri och tillverkning. Något som påverkar våra normer kring företagande och innovation. Hösten 2018 avslutade vi ledarskapsprogrammet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor för företagsaktörer i Gävleborg för att höja kompetensen inom jämställdhet- och mångfaldsperspektiv på företagande och innovationer. Programmet var en del inom Region Gävleborgs projekt Jämställd regional tillväxt.

Som en följd av Öppna Upp startade vi inom Propell Innovation projektet Normklivet i juni, 2018 finansierat genom Vinnovas utlysning Normkritisk innovation. Det har handlat om att göra en normkritisk analys av metodiken Lean Startup som företagsfrämjarna idag använder för att utveckla start up-bolag, för att se om den kan utvecklas och bli mer inkluderande. Arbetet har genomförts i nära samverkan med Region Gävleborgs tillväxtprojekt Innovationsklivet med syfte att hitta gemensamma arbetssätt som t ex Lean Startup. Det som kommit fram i den normkritiska analysen kommer att ligga till grund för metodutvecklingen av Lean Startup framöver i det regionala innovationssystemet.

Läs mer om Normklivet

Läs mer om Öppna Upp

Läs mer om 2016 års pilotprojekt

 

Publikationer

Inom Fiber Optic Valley handlar mycket om att tänka och göra nytt. Det är innovationer och nya lösningar som är i fokus. Ett aktivt jämställdhetsarbete är ett effektivt sätt att vända upp och ner på gamla sanningar i de flesta organisationer. Här är några publikationer inom området som vi tagit fram under åren. Mellanchefen en maktpotential (pdf) Middle managers as change agents (pdf) förstasidan-Genusmedvetet-ledarskap_liten-170x150Genusmedvetet ledarskap – resan från ickefråga till tillväxtfråga, 2012 beställ den på bokus.se!

[ssbp]